Är vi smarta nog att möta framtidens jobb? Det handlade
kvällens (s)eminarium på Radisson hotell om där Olle Ludvigsson, Pehr G
Gyllenhammar och Göran Persson m.fl. ingick i kvällens panel av talare.

Man tog upp allt från det livslånga lärandet till vad som
händer med Sverige om ungdomsarbetslösheten fortsätter att växa, detta kan ju
vara den oönskade myllan för en växande fascism i och utanför landet, om det
även tar fart i EU.

Kvällens tes var således att kompetens och vidareutbildning
var av stor vikt för att kunna möta upp de nya jobben och inte klamra sig fast
vid dem gamla jobben, i dåliga tider rusta sig med utbildning och sedan när det
svänger stå redo som nyutexaminerad och börja jobba, främst kvinnor sa Persson
anammar dessa utbildningsmöjligheter, grabbarna håller gärna fast vid jobben de
har.

På plats var en 450 pers från olika delar i näringskedjan, plus
att representanter från staten och kapitalet satt på scen och höll låda.

Två timmar gick rasande fort och nästa gång, berättade Olle
på slutet, skulle det handla om jämställdhet , det seminarium skulle gå av stapeln
i mars. På åter.

Ha en go kväll era goingar där ute ..!

/ Frippelino